BALTASAR CONTROL

Consultoria
Ambiental

A Baltasar control, ajudem a les empreses a complir amb els requisits legals en el control de la legionel·la i la prevenció, control de la potabilitat d’aigua i control de qualitat de la piscina.

laboratorio
Control de la legionel·la i prevenció
analisis-aguas
Control sanitari d'aigua de consum
ico-piscina
Control Sanitari de PISCINES
ico-piscina

Control sanitari de Piscines

Desenvolupament del programa complet segons el RD 742/2013, i adaptacions específiques als decrets autonòmics

1. Auditoria inicial:

Avaluació del grau d’adequació de l’establiment a la normativa (programes, control de processos, llibres de piscina, gestió de la informació als ciutadans, formació d’operadors, infraestructures i condicions estructurals,…) amb emissió d’informe de no conformitats i propostes.

2. Desenvolupament de programes que recolzin el pla preventiu:
 • Programa d'autocontrol per a la revisió i manteniment d'equipaments i instal·lacions
 • Programes de control de producte i tractament d'aigües químiques i físiques: incloent manuals o estàndards d'ús de kits i equips de mesurament in situ.
 • Plans de neteja i desinfecció documentats
 • Programes de gestió de proveïdors químics
 • Plans de desinfecció, desinfecció i desratització
 • Programa de detecció i control de la conformitat i plans preventius i de contenció per als problemes més comuns, brots infecciosos, accidents fecals, etc.
 • Plans de seguretat i bones pràctiques
3. Implementació de programes i formació:
 • Implantació i desenvolupament de programes.
 • Formació d'operadors de piscines
laboratorio

Control de la legionel·la i prevenció

Desenvolupament del programa complet segons el RD 865/2003, i adaptacions específiques als decrets autonòmics

1. Auditoria inicial d’identificació i avaluació de riscos en:
 • Instal·lacions d'aigua freda i aigua calenta sanitària.
 • Sistemes d'aire condicionat.
 • Piscines i instal·lacions aquàtiques.
2. Implantació de sistemes de gestió i autocontrol
3. Inspecció i auditoria d’instal·lacions i procediments amb sistema d’avaluació i gestió de riscos per check list de puntuació objectiva.
4. Formació bàsica en legionel·losi i control de piscines
analisis-aguas

Control sanitari d'aigua de consum

Desenvolupament del programa complet segons el RD 140/2003 i les seves esmenes (RD 314/2016, RD 902/2018, i adaptacions específiques als programes de control i vigilància autonòmic)

1. Implantació de sistemes de gestió i autocontrol.
2. Inspecció i auditoria d’instal·lacions i procediments amb sistema d’avaluació i gestió de riscos check list de puntuació objectiva.