Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

BALTASAR CONTROL

Consultoria
Ambiental

A Baltasar control, ajudem a les empreses a complir amb els requisits legals en el control de la legionel·la i la prevenció, control de la potabilitat d’aigua i control de qualitat de la piscina.

laboratorio.png
Control de la legionel·la i prevenció
analisis-aguas.png
Control sanitari d'aigua de consum
ico-piscina-300x300
Control Sanitari de PISCINES
ico-piscina-300x300

Control sanitari de Piscines

Desenvolupament del programa complet segons el RD 742/2013, i adaptacions específiques als decrets autonòmics

1. Auditoria inicial:

Avaluació del grau d’adequació de l’establiment a la normativa (programes, control de processos, llibres de piscina, gestió de la informació als ciutadans, formació d’operadors, infraestructures i condicions estructurals,…) amb emissió d’informe de no conformitats i propostes.

2. Desenvolupament de programes que recolzin el pla preventiu:
3. Implementació de programes i formació:
laboratorio.png

Control de la legionel·la i prevenció

Desenvolupament del programa complet segons el RD 865/2003, i adaptacions específiques als decrets autonòmics

1. Auditoria inicial d’identificació i avaluació de riscos en:
2. Implantació de sistemes de gestió i autocontrol
3. Inspecció i auditoria d’instal·lacions i procediments amb sistema d’avaluació i gestió de riscos per check list de puntuació objectiva.
4. Formació bàsica en legionel·losi i control de piscines
analisis-aguas

Control sanitari d'aigua de consum

Desenvolupament del programa complet segons el RD 140/2003 i les seves esmenes (RD 314/2016, RD 902/2018, i adaptacions específiques als programes de control i vigilància autonòmic)

1. Implantació de sistemes de gestió i autocontrol.
2. Inspecció i auditoria d’instal·lacions i procediments amb sistema d’avaluació i gestió de riscos check list de puntuació objectiva.